site search by freefind
Meløse Ejerlav, Ll. Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 11a   Adresse: Meløsevej 35    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Kildetofte      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Peder Nielsen 1686      
  2 Niels Pedersen 1717      
  3 Peder Nielsen        
  4 Christen Jensen 29.3.1732 Svigersøn til Peder Nielsen   1) Fæste Designation
  5 Morten Hansen 23.4.1778 Gift med forrige fæsters enke   2) Fæste Designation
  6 Peder Christensen 15.1.1789 Søn af Christen Jensen   3) Fæste Designation
  7 Hans Svendsen 30.5.1840 Svigersøn til forrige ejer    
  8 Hans Pedersen 4.10.1860 Svigersøn til forrige ejer    
  9 Peder Hansen 10.11.1881 Søn af forrige ejer    
  10 Jens Jørgensen 9.7.1896      
  11 Svend Nielsen 27.12.1944 Købesum 114.000 kr.    
  12 Carsten Jensen 27.9.1965      
  13 Svend Rasmussen 9.5.1983      
  14 Myrna Rasmussen 10.12.1985      
  15 Peter M. Clausen 11.5.1993      
  16 Marianne og Henrik Rasmussen        
  17 Henrik Rasmussen        
             
             
             
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Gaarden havde tidl. nr. 6 og 10        
    Navnet var tidligere Kildentoft        
             
Kildehenvisninger:          
  1) Christen Jensen begiær sin gamle Svigerfader Peder Nielsens Gaard af Hartkorn 7-1-2-2 som formedelst Alderdom og Svaghed afstaaes. Dog tiltræder Christen Jensen Afling, Besætning, Drift og Udgifter førend Peder Nielsen ved Døden affalder. Bygningerne er 36 Fag i temmelig god Stand. Befæstningen efter Forordningen 10 Rd.
 
   
  2) Ungkarl Morten Hansen uduelig til Landsoldat, fæstet Gaarden No 6 af Hartkorn og Eng 7-1-1-2 og Skovskyld 1 fr, som Christen Jensen sidst har havt i Fæste og er fradød, hvis Enke Fæsteren ægter. Fæsteren bringer Bygningen og Besætningen, som er slet, i god Stand, svarer Restancen, forretter Hoveriet, Betaler Afgivten og giver 16 rd i Fæste og 14 rd i Paasættelse     
  3) Ungkarl Peder Christensen fæstet den Gaard No 6 af Ager og Engs Hartkorn 7-1-1-1 og skovskyld 1 fr. som Moderen, Morten Hansen enke godvillig har afstaaet til ham mod Undertag, da Stedfaderen bemeldte Morten Hansen samme er fradød.
Fæsteren betaler alle Restancer, de Reparterende udgivter og Afgivterne samt i Indfæstning 30 Rd.
 
   
             
Affotografering:          
 
         
© Webdesign: BS