site search by freefind
Lille Lyngby Ejerlav, Lille Lyngby Sogn, Strø Herred, Frederiksborg Amt      
Matrikel no. 3a   Adresse: Ll. Lyngbyvej 9    
             
             
             
Ejeroversigt:   Gårdens navn: Grønholm      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
  1 Niels Jensen       1) Matrikel 1686
  2 Ole Laursen 1686     1) Matrikel 1686
  3 Anders Sørensen 1687      
  4 Niels Pedersen 1700     2) ML 1700
  5 Peder Svendsen 4.10.1718     3) Fæste Designation
  6 Jens Jørgensen 1.3.1726     4) Fæste Designation 
  7 Jens Laursen 14.9.1728 Fradømt gården i 1731   5) Fæste Designation 
  8 Jens Pedersen 29.5.1731 Tidl. Holmegaard, St. Lyngby   6) Fæste Designation
  9 Gregorius Jensen 12.4.1769 Søn af forrige ejer   OE 1771
  10 Anders Gregoriussen ca. 1801 Søn af Gregorius Jensen - dør 1807    
  11 Ole Hansen 29.9.1814 g.m. Anders Gregoriussens enke   FT 1834
  12 Søren Nielsen 1840 Svigersøn til Ole Hansen    
  13 Lars Pedersen 1845 g.m. Søren Nielsens enke    
  14 Hans Pedersen 29.4.1876 Svigersøn til Lars Pedersen    
  15 Niels Pedersen 25.6.1914 Hans Pedersens søn    
  16 Peder Olsen Pedersen 1946 Niels Pedersen søn    
  17 Gerda Broch Christensen og Arne Jensen 24.6.1988      
  18 Arne Jensen        
             
Oplysninger om ejendommen:        
             
    Gården er nr. 6 i den gamle matrikel.         
    1970 udstykkes den oprindelige gård til matr.nr. 3 b og gården nyopføres      
    på nuværende adresse Ll. Lyngbyvej 9 - se matr.nr. 3 b      
    Den oprindelige gård bliver udflyttebørnehave        
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse og Station: Skævinge, hvortil c. 5 km. Gården ligger c. 12 km fra Hillerød. Ejer: Niels Petersen er født på ejendommen 7.11.1880 og gift med Ane Marie Olsen født i Thorup 5.3.1879.    
    Hartkorn 8 Tdr. 1 skp. 2 Fdkr.  2½Alb. Ejendomsskyld 30.000 kr. Brandassurance for bygningerne 14.700 kr. Areal 87 Tdr. ld. deraf Ager 64, eng 9 ¼, mose 10, hede 3, have og gårdsplads ¾. Agermarken drives i en 7 marksdrift: benyttet brak, helbrak, rug, roer, byg, havre og 2 års græs. Jordens bonitet er letmuldet. Der holdes 12 køer, 22 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 5 heste, 3 plage og føl samt 4 får. Sidste år solgtes ca. 35 fedesvin.    
    Grønholms jord er let bølgeformet og strækker sig i SV langs med Arresø, over hvilken der fra gården haves en smuk udsigt. Den nuværende ejer overtog den efter sin moder, enke efter Hans Petersen, som havde fået den efter sin svigerfader, Lars Petersen, som havde fået den ved giftermål med Ole Hansens enke. Ikke korrekt - Lars Petersen blev gift med Ole Hansens DATTER, der var enke efter Søren Nielsen.    
    Hovedbygningen ligger i den v. side af gårdspladsen og er opført dels af grundmur, dels af bindingsværk med stråtag; Avlsbygningerne er dels støbte, dels af bindingsværk med stråtage. De fleste af bygningerne er opførte af Hans Petersen 1893-1897, resten er ældre antagelig fra udskiftningstiden.    
             
Kildehenvisninger:          
  1) Frederiksborg Amts 1686 Matrikel        
  2) Mandtalsliste 1700        
  3) Peder Svendsen Niels Pedersens Gaard No 7 af Hartkorn 9-3. Bygningerne er 36 Fag, hvoraf 16 er slette. Befætning efter forordning. 4 Rd.    
  4) Jens Jørgensen begiær Niels Pedersens Gaard af Hartkorn 8-1-3som formedelst Alderdom og Skrøbelighed afstaar. Bygningerne er 44 Fag . Befæstningen er efter Forordningen 6 Rd 4.    
  5) Jens Laursen begiær Jens Jørgensen Gaard af Hartkorn 8-1-3, som afstaaes. Bygningerne er 45 Fag af maadelig Stand. Ersætningerne efter Forordningen 8 Rd.    
  6) Jens Pedersen persvaderet til at antage Jens Larsen fradømte gaard af hartkorn 8-1-3. Bygningerne 45 fag som .. var nedfaldne. Befæstningen efter Forordningen fri.    
             
 
© Webdesign: BS