site search by freefind
Gørløse Ejerlav, Gørløse Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt    
Matrikel no. 6a   Adresse: Hovedvejen 41 A    
             
             
             
Ejeroversigt: Gårdens navn: Gørløsegaard      
             
      Overtager      
  Nr. Fæster/Ejers navn Ejendommen Bemærkninger   Kilde
    Lars Larsen        
    Anders Mogensen 1702 Gift med forrige fæsters enke   MT1700
    Peder Larsen 1736 Søn af Lars Larsen    
    Anders Sørensen 21.10.1759 Gift med forrige ejers enke   1) Fæste Designation 
    Zacharias Christoffer Goltz 18.4.1769     2) Fæste Designation
    Frederik Carl Goltz 26.1.1789 Søn af forrige ejer   3) Fæste Designation
    Hans Olsen 16.2.1807     Fæsteregister
    Frederik Hansen 23.9.1841 Søn af forrige ejer. Sognefoged og medlem af Sogneforstanderskabet   Fæsteregister
    Ole Israelsen 30.4.1868 Gift med forrige ejers enke. Dattersøn af Frederik Goltz. Medlem af sognerådet    
    Niels Jensen 12.2.1878      
    Niels Jensens 4 børn og arvinger 7.5.1903      
    Jens Peter Jensen 7.6.1911 Gift med Niels Jensens datter Margrethe. Senere ejendomsmægler i Slangerup    
    Søren Jensen 26.4.1924 Svoger til forrige ejer    
    Vilhelm Larsen 1.11.1930      
    Thorkild Petersen 1952      
    A/S P. Bolvig 1968      
    Preben Nielsen 10.2.1972      
    Thorkil Petersen 1.9.1973 Ejer af bl.a. Rødkilde og Borup Teglværk    
    Lis Rønne Richel og Torben Rønne Petersen 2008 Børn af forrige ejer    
             
             
Oplysninger om ejendommen:        
    Oprindelig gård nr. 11, dernæst nr. 2        
    Goltz driver også kro fra Gørløsegaard. Bevilling fra 1759/60       
    Gården brænder i 1893 og opføres nu uden for byen.      
    Hvor gården lå i Gørløse by ligger nu forsamlingshuset      
             
Danske Gaarde af J.C.B. la Cour III Samling Fjerde Bind fra 1915:      
    Postforbindelse Gørløse og Station Slangerup, hvortil c. 3½ km. Tlf. 14 over Gørløse central. Gården ligger c. 10½ km fra Hillerød. Ejer: Jens P. Jensen er født i Melløse 5.7.1875 og gift med Margrethe Jensen født i Nøddebo 25.11.1873.    
    Hartkorn 7 Tdr. 5 skp., 2 Fdkr.,  2½ Alb.  Ejendomsskyld 33.000 kr.  (Efter vurderingen i 1916 54.000 kr.) Brandassurance for bygningerne c. 17.000 kr. Areal 58 Tdr. ld. deraf Ager 50, eng 7, have og gårdsplads 1. Agermarken drives i en 7 marksdrift:  Rug og hvede efter halvbrak, byg, roer, havre og 2½ års græs. Jordens bonitet er god muld. Der holdes 16 køer, 13 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af rød dansk race, 5 heste, 3 plage og føl. Sidste år solgtes ca. 20 fedesvin.    
    Gørløsegaard hørte tidligere til det nordsjællandske Rytterdistrikt, men den er nu arvefæste. Jorderne er jævne med gården midt på den v. side. Niels Jensen har opbygget gården 1893 efter brand; tidligere lå gården inde i byen, hvor forsamlingshuset lå; der var gæstgiveri for 60-70 år siden, kromanden hed Fr. Hansen. Alle bygningerne er opførte af grundmur; hovedbygningen har cementstenstag, avlsbygningerne har stårtage. Der er efter vandværk med vindmotor.    
Kildehenvisninger:          
         
  1) Anders Sørensen ungkarl andtager Gaard No 11 af hartkorn 8-1, som Peder Larsen fornyligen er fradød, hvis Enke han ægter. Bygningen er 4 Lægner i slet Stand. Fri Indfæstning.    
  2) Christopher Goltz antager Gaard No 11 af hartkorn 8-1, som Anders Sørensen ei længere kunne vedblive. Bygningerne er 3 Længer i slet Stand. Bekommer ikkun maadelig Besætning beløbende til 63 Rd 4 skp. Derfor er Fæsteren accorderet fri for Formandens Restancer til 1767 Aars Udgang. Fri Indfæstning.    
  3) Friedrich Goltz fæster den Gaard No 11 af Ager og Engs hartkorn 8-1, som Faderen Christopher Goltz til ham godvillig har afstaaet imod Undertag af Contract. Fæsteren betaler alle Restancer og giver i Indfæstning 40 Rd.    
             
© Webdesign: BS